پیگیری درخواست مشاغل سخت و زیان آور
کد ملی متقاضی :
کد امنیتی :
عبارت داخل تصویر

راهنمایی های لازم
  • شماره ملی خود را وارد نمایید
  • کد امنیتی را وارد نمایید
  • بر روی مشاهده نتیجه کلیک کنید
  • شما از تاریخ مشاهده نتایج به مدت 15 روز فرصت دارید نسبت به اعتراض به آراء صادر اعتراض نمایید
  • جهت اعتراض به نتیجه آراء به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خود مراجعه نمایید